השקת ערכה להגשמת חלומות

כדי שאדם יגיע להצלחה המירבית המתאימה לו ביותר עליו להכיר היטב את צרכיו, רצונותיו, ערכיו ושאיפותיו.

המטרה המרכזית של האימון האישי להביא את המתאמן לרמת ההצלחה הגבוהה והמתאימה לו ביותר במסגרות חייו השונות ובעבודתו. כלי האימון מכוונים לעסוק במציאות חייו של המתאמן תוך הבהרת חזונו האישי, התמקדות בזיהוי ואיתור התוצאות אשר בפועל יובילו למימוש החזון, בניית תוכנית פעולה להשגתן וייתכן אף ליווי בפועל של תהליך הביצוע.

טען עוד